* רישום דומיין בחינם מתיחס לסיומות הבאות בלבד: .in, .com, .org, .net, .xyz, .co.in, .site